AddSpain
AddSpain
Our lawyers are specialized in legal
services for the foreign communities
(expatriates) in Spain. We offer legal
advice and assistance within areas
such as:

  • Family Law
  • Inheritance Law
  • Contract Law
  • Property Law
  • Company Law
  • International Taxation Law
IMPORTANT!
Due to regulation EU no. 650 / 2012
on international successions (valid
from august 2015) it is vital for all
expatriates living in the EU area to
write a Will (Testament), in order to
ensure that the succession is done in
accordance with the wishes of the
deceased. Otherwise (without a Will)  
the laws of the country of residency
(Spain) will automatically be applicable.

Our lawyers will draft and activate a
legal Will  for you, which will guarantee
that your wishes will be honored
SVENSK INFORMATION      

ARV
Genom EU förordning 650 / 2012
(giltig augusti 2015) blir det nödvändigt
för alla svenskar som bor i Spanien att
upprätta ett testamente om man vill
försäkra sig om att kvarlåtenskapen
ska fördelas enligt svenska arvsregler
(exv. bröstarvinges laglott, makes
arvsrätt, 4 basbelopps-regeln för
efterlevande make, ej personligt
skuldansvar för dödsboets skulder
etc.). I annat fall (utan testamente)
tillämpas spansk arvsrätt automatiskt,
vilket ger ett helt annat och ofta
oönskat  utfall.

Våra jurister kan bedöma Din
individuella  situation och upprätta ett
giltigt testamente som garanterar att
svensk arvsrätt gäller och att Dina
önskemål respekteras.


EXIT PLANERING
Genom att noga och korrekt planera
för avvecklingen av sin svenska
affärsverksamhet, kan ägaren spara
mycket pengar. Våra jurister är
behjälpliga med säkra och lagliga exit
upplägg där verksamheten läggs i
internationella holdingbolags-
strukturer inför den fysiske ägarens
utflytt från Sverige.

Kontakta oss gärna för en genomgång
av Din situation.
Law

Book Your personal
appointment -
Our
lawyer will meet You for a  
discussion on how we best
can assist and help You.

In Spain from 20th April
Book your meeting now on
t
el. + 46 73 50 88 928
EU information
Press link to read more

Boka personligt möte
-
 vår jurist möter Dig för en
genomgång om hur vi bäst
kan hjälpa Dig. Vi träffas
antingen i  Stockholm eller
på  Solkusten (efter ö.k.)

Möte i Spanien fr.o.m 20
April 2015 och bokas via
tel. + 46 73 50 88 928
EU information
Öppna länk för att läsa mer
Copyright AddCorp KB 2011
TESTAMENTE
Kontakta oss för en kostnadsfri
genomgång av Ditt behov av ett
testamente exv. i samband med de
nya EU-reglerna.

Vi erbjuder även
hembesök
Solkusten, efter överenskommelse.

Paketpris för testamente utformat av
svensk jurist, inklusive bevittning och
notarie registrering, när så krävs.

Enklast börjar Du med att sända oss
ett
e-mail eller ring + 46 73 50 88 928
JURIDISKT BOLLPLANK?
Har Du juridiska frågor i stort eller i
smått, så får Du gärna kontakta oss.
De frågor vi inte hanterar kan vi
snabbt överföra till våra spanska
juristpartners.